Akalla

Akalla

Om Akalla

Avstånd från Stockholms city: 13 km
Antal invånare: 9 100 (2018)
Stadsdelsområde: Rinkeby-Kista

Akalla är en stadsdel i Västerort, norr om Stockholm. Orten tillhör Rinkeby-Kista stadsdelsområde och är en av slutstationerna på den blåa tunnelbanelinjen. Rakt igenom området går en lång rad av höghus som helt dominerar stadsbilden. I Akalla finns också lägre hus med stora gårdar, radhus och parhus. Bostadsområdena är rika på lekplatser och små skogsdungar.

Akallas gator, kvarter och parker har fått sina namn från finska geografiska platser. Gångvägarna är uppkallade efter finska personligheter.

imatragatan, akalla, radhusområde
Imatragatan i Akalla. Foto: SkandiaMäklarna

Det finns massor av saker att göra i Akalla. Orten ligger vid naturreservatet Järvafältet som består av vida fält, motionsspår och härlig natur. På Järvafältet finns ett koloniområde samt Hästa Gård, som är Stockholm kommuns sista fungerande jordbruk. I den södra delen av Akalla ligger den gamla gården Akalla By, som har kvar hus från 1600-talet. Trots att många av de gamla husen har försvunnit är Akalla By idag en av de bäst bevarade byarna i Stockholmsområdet.

akalla by
Akalla by. Foto: Stockholms stad

Enligt Stockholms stadsmuseum är Akalla ur en kulturhistorisk synvinkel ett av de mest spännande områdena från miljonprogrammets tid. Detta på grund av den tidstypiska planeringen och den mycket goda arkitektoniska utformningen.

Du vet att jag är keff på att smålalla
Vi beställer en biljett där på Arlanda
Jag ska bara hämta cash där i Akalla
Luta tillbaks, för det är nu förspelet får dig avslappnad

Z.E – Privata delar

Akallas historia

På stenåldern var Akalla en del av Stockholms ytterskärgård. Gravfynd i grönområdet visar att de första människorna bodde här under bronsåldern. Man har bland annat hittat en offersten med skålgropar från denna tidsepok. Området fick fast bosättning under järnåldern.

Runsten U 74 står mellan Akalla by och Husby gård. Foto: Holger Ellgaard

Akalla nämndes för första gången 1323 i ett testamente som donerade mark till Uppsala domkyrka. Platsen kallades då för Akarli. En trolig gissning är att det betyder Åkarlarnas by, eftersom ån Igelbäcken flyter söder om byn. Den äldsta kartan är från 1636.

Akalla By är den äldsta och största av de bevarade gårdarna på Järvafältet. Huvudbyggnaden Storgården byggdes i slutet av 1600-talet och ägdes fram till 1974 av familjen Jansson. Mellangården uppfördes på 1700-talet. Idag används dessa byggnader för olika slags fritidsaktiviteter.

akalla by, storgården
Storgården i Akalla by. Foto: Holger Ellgaard

I början av 1900-talet gjorde staten hela Järvafältet, och därmed även Akalla, till ett övningsområde för militären. Idag finns en minnessten som berättar om denna tid.

1965 började området exploateras som bostads- och industriområde. Den nya stadsdelen byggdes som en av de sista delarna i 1970-talets miljonprogram. Under utbyggnaden av Akalla grävdes flera gravar från vikingatiden fram, vilket antyder att en vikingagård en gång legat i närheten.

Hall of Fame

Upptäck vilka kändisar som kommer från Akalla!

Feven – Hip Hop-artist
Foto: Jens Andersson
Robin Quaison – fotbollsspelare
Foto: Bundesliga
Midi, Maxi & Efti – musikgrupp
Fredrik Eklund – mäklare
Foto: Peter Jönsson
Evin Ahmad – skådespelare & författare
Foto: Netflix
Lilla Namo – rappare
Foto: Kingsize

Relaterade artiklar

9 saker att göra i Akalla

Till toppen