Husby

Husby

Om Husby

Antal invånare: 11 900 (2017)
Avstånd från Stockholms city: 15 km
Stadsdelsområde: Rinkeby-Kista

Husby ligger på den blåa tunnelbanelinjen, cirka 20 minuter från city. Orten är byggd på en höjdplatå med sluttningar åt alla håll. Bilgatorna är nedsänkta för att separera bilar från fotgängare. Över gatorna går gångbroar mellan de olika kvarteren.

Gångbro till Husby centrum. Foto: Svenska Bostäder

Gatorna och kvarteren i Husby har namn efter norska städer. Några exempel är Oslogatan, Trondheimsgatan och Edvard Griegsgången.

Bebyggelsen i Husby består till största delen av lägenhetshus, framför allt höga loftgångshus i betong. Rakt igenom området går ett huvudgångstråk med butikslokaler, fritidsgård och hälsovård.

Yas konditori & bageri

I centrum finns bland annat en guldaffär, kyrka, syateljé, pizzeria och blomaffär samt Kulturskolan och Husby träff. Här finns även tre matvarubutiker, apotek, en folkhögskola och ett ålderdomshem. 

Under centrum går en bergstunnel som leder fram tunnelbanan. Stationen har gula väggar och motiv av björkstammar och Vaxholmsbåtar.

Husby tunnelbanestation

För den som tycker om att hålla sig aktiv erbjuder Husby bland annat ett äventyrsbad, en ishall och en idrottshall.

I den gamla gården Husby gård har Husby Konsthall sina utställningslokaler. Här finns även en hantverkslokal med privat ateljé.

Husby Konsthall

Husbys historia

Nära Husby finns ett stort gravfält från yngre järnåldern. Det betyder att det har bott människor här i mer än 1000 år. I området finns även flera runstenar, vilket visar att det en gång varit bebott av vikingar. En runristning vid vägen berättar om att någon lät rista stenen för att hedra sin brors minne.

Runsten nära Husby gård

På medeltiden var Husby en kunglig bondgård. Ortsnamnet kommer från just ”Husbyar”, som var gårdar som tillhörde kungen under början av 1000-talet. De skulle försörja kungen, men han arbetade inte där själv. I Sverige finns ungefär 70 byar som heter Husby eller Husaby. Alla har dock inte varit kungsgårdar.

Gården som finns kvar idag, Husby gård, bildades på 1700-talet. De äldsta husen är från 1850-talet. Idag har jordbruket lagts ner, men gården rustades upp i samband med att det moderna Husby byggdes på 1970-talet.

Husby gård

Det Husby vi ser idag var en del av miljonprogrammet. Först byggdes 5000 lägenheter i tre olika hustyper, mestadels i betong. För att det inte skulle bli allt för monotont gav man bostadsgrupperna olika färger.

Gröna bostadshus i Husby

Akalla-Husby var bättre planerat än orterna på södra Järvafältet (framförallt Tensta). Bygget och infrastrukturen samordnades på ett helt annat sätt och man sparade mycket mer av naturen. Många valde att flytta från Tensta till Husby.

1977 invigdes tunnelbanan.

Jag kom till Husby året var väl typ -77
Jag vet att det va då när jag berättar om det nu
En liten busunge alltid massa strul
Och allting förbjudet var alltid mest kul

Mange Schmidt – Det finns dom som säger

Hall of Fame

Upptäck vilka kändisar som kommer från Husby!

Henok Gotiom – Fotbollsspelare
Mange Schmidt – Rappare
Benjamin Dousa – Politiker
Dree Low – Rappare
Foto: My Larsson
Patrik Isaksson – Sångare & låtskrivare
Foto: Karin Törnblom
Paulos Abraham – Fotbollsspelare
Foto: Joakim Hall
Erik Lundin – Hip Hop-artist. Foto: Babak Azarmi.
Till toppen