Norsborg

Norsborg

Om Norsborg

Antal invånare: 17 000 (2017)
Avstånd från Stockholms city: 20 km

Du hittar Norsborg längst ut på den röda tunnelbanelinjen, cirka 30 minuter från Stockholms C. Orten tillhör Botkyrka kommun och består av områdena Hallunda, Eriksberg och Slagsta.

Norsborg är ett miljonprogramsområde som består av många höghus. Men det finns också ett stort område med både radhus och parhus. Många av lägenheterna har egna uteplatser och kvarteren är rika på lekplatser. Inom Norsborgs klassiska gårdsbildningar finns fina kvarterslokaler att låna vid exempelvis barnkalas eller tillställningar.

Även om stadsdelen kanske är mest känd för sina många miljonprogram finns flera fina grönområden och kulturmiljöer. Några exempel är Norsborgs herrgård, vandringsleden Mälarpromenaden och Eriksbergsåsen som ligger uppe på berget ovanför Norsborg. Härifrån har du milsvid utsikt. För cyklister och fotgängare finns många upplysta gång- och cykelvägar. 

Norsborgs tunnelbanestation öppnade 1975 och är den västligaste stationen i Stockholms tunnelbanesystem.  

Och jag vet att den tar mig hem
men det känns som hundra år
Vet nån varifrån den går
Den tunna röda linjen mot Norsborg

Stiko Per Larsson – Den tunna röda linjen

Norsborgs historia

Platsen som utgör dagens Norsborg har en historia som sträcker sig tillbaka till järnåldern. Det finns ett vackert gravfält vid Norsborgs herrgård från denna tid, vilket gör det en speciell plats ur kultur- och miljösynpunkt. Ända sedan yngre järnåldern har flera välkända släkter bott i området.

1939 grävdes den så kallade Hunnehögen ut. Där hittade man fem mansgravar och en kvinnograv som kunde dateras till 650–700 e.Kr. I gravarna fanns fantastiska fynd som guld, silver och brons samt ett svärd vars handtag delvis bestod av rent guld. Detta tyder på att en rik släkt begravdes här.

Förr var Norsborg en lantegendom belägen vid Vårbyfjärden. Området bestod av 350 hektar mark och tillhörde byn Hundhamra. På 1700-talet ändrades namnet till Norsborg.

Stockholms stad köpte Norsborg i början på 1900-talet på grund av områdets vattenledningar från Bornsjön. Man lät då bygga Norsborgs vattenverk, som idag producerar största delen av stockholmarnas dricksvatten.

Hela Norsborg fick ett rejält ansiktslyft under 90-talet och husen är ombyggda efter hyresgästernas egna önskemål.

Hall of Fame

Upptäck vilka kändisar som kommer från Norsborg!

Daniel Boyacioglu – poet, dramatiker & musiker. Foto: Helén Karlsson
Carola Häggkvist – sångerska & låtskrivare
Foto: Frankie Fouganthin
Adam Kanyama – rappare
Foto: Claudio Britos
Ibrahim Baylan – politiker
Foto: Axel Pettersson
Till toppen