Tensta

Tensta

Om Tensta

Antal invånare: 18 800 (2017)
Avstånd från Stockholms city: 13 km
Stadsdelsområde: Spånga-Tensta

Tensta är en förort i Västerort, belägen mellan Rinkeby och Hjulsta på den blåa tunnelbanelinjen. Orten ligger vid naturområdet Järvafältet, som har flera motionsspår och promenadstråk. 2020 öppnade Järvabadet på Järvafältet precis intill Tensta.

Järvabadet. Foto: Antonius van Arkel, AIX Arkitekter

I Tensta finns omkring 6000 lägenheter i mestadels betonghus. Lägenheterna är anpassade efter folkhemmets visioner. Norr om centrum är husen höga och i söder är de låga. På så sätt får de boende en skyddsbarriär mot motorvägen E18 men också mer solljus. Även alla balkonger ligger mot sydväst.

Ortens arkitektur är enhetlig med enkla, kubiska byggnader. De höga husen är placerade i regelbundna kvarter med bekväma gågator mellan dem. Den bilfria gågatan Tenstagången går rakt igenom området.

Tenstagången. Foto: Holger Ellgaard

I centrum har butiksbyggnaderna på den södra sidan byggts samman med glastak till en inomhusgalleria. Centrumets torg är en populär och levande plats där människor möts och umgås. Under stora delar av året finns en liten fruktmarknad.

Nära centrum ligger Tensta gymnasium, Tensta Träff och Tensta Konsthall. Konsthallen har visat verk av flera internationellt kända konstnärer. Stilen på dessa byggnader är en klar kontrast mot Tenstas övriga arkitektur. De visar på en blandning av modernism och traditionell asiatisk arkitektur. I Tensta finns även gym, simhall, sporthall och en idrottsplats samt ett bibliotek.

Tensta konsthall. Foto: Tensta Konsthall

Plattformen vid Tenstas tunnelbanestation är dekorerad med färgglada djurskulpturer och blad mot ljusa väggar. Tanken bakom designen är att stationen ska inge en välkomnande känsla oavsett var i världen du har dina rötter. Detta för att Tensta alltid har haft många boende som invandrat till Sverige. Några av verken kallas “En ros för invandrarna”, ”Solidaritet” och ”Släktskap”.

Tensta tunnelbanestation. Foto: Visit Stockholm

So I keep it on me like its nothing,
They say the kid from Tensta got something,
I say I don’t know what can that be,
The-the-they say the cool is all over me-me-me

Adam Tensta – My Cool

Tenstas historia

Tensta har varit bebott sedan järnåldern. Vid arkeologiska utgrävningar har man bland annat hittat gravar från 1000-talet. I en av gravarna fanns, förutom ett skelett, silvermynt från England. Man har totalt grävt fram tre forntida gravfält med tillsammans 125 gravar. De yngsta är från senare delen av vikingatiden.

Förr gick en havsvik långt in i landet. Det är därför ingen slump att det i ortnamnet Tensta ingår ett gammalt svenskt ord för ett slags fiskredskap, en ”tena”.

Tensta omnämns för första gången 1538. I området fanns då flera åkrar, skogspartier och torp. Det låg även två gårdar i området som ägdes av Spånga kyrka. Den ena var bondgården Stora Tensta, som revs 1966.  

Stora Tensta, 1920.

Det moderna Tensta byggdes på 1960-talet som en del av miljonprogrammet. Visionen var ett stadsliknande område nära naturen. De första invånarna var unga barnfamiljer från övriga Sverige som lockades av en säker arbetsmarknad och låga hyror.

Många flyttade in medan orten fortfarande var en byggarbetsplats. Då fick man leva med tillfälliga matbutiker i baracker, leriga gångvägar och bristande social service. Centrum öppnade 1970 och tunnelbanan drogs till Tensta först 1975.

Tensta allé, 1970. Foto: Lennart af Petersens

Hall of Fame

Upptäck vilka kändisar som kommer från Tensta!

Lamix – Rappare
Foto: Stella Pictures
Adam Tensta – Hip Hop-artist
Foto: Sara Ringström
Till toppen