Hjulsta

Hjulsta

Om Hjulsta

Avstånd från Stockholms city: 14 km
Stadsdelsområde: Spånga-Tensta

Hjulsta är en förort i Västerort och en av slutstationerna på den blåa tunnelbanelinjen. Ingången till tunnelbanestationen ligger vid Hjulsta torg. På perrongen finns konstverk av flera konstnärer, såsom Sjöfåglar av Christina Rundqvist-Andersson, Sista skörden i norra Botkyrka av Olle Magnusson och Landbyska verken vid Engelbrektsplan år 1970 av Ruth Rydfeldt.

Bebyggelsen präglas av bostadshus från miljonprogramstiden och består mest av fyravåningshus med hyresrätter. Men det finns en gata med flera privatägda radhus. Området omges av en lång ringformad bilväg, medan själva bostadsområdet är nästintill bilfritt. Gångbroar över nedsänkta gator knyter ihop ortens olika delar.

Hjulsta har nära till det vackra naturreservatet Järvafältet. Orten ligger även i nära anslutning till Järva Discgolfpark och Hjulsta koloniträdgård. Nära E18 finns en fotbollsplan.

Akalla, Hjulsta, Husby, Kista
förorterna här för att visa
Jag har gjort det jag ska så jag vänder om
tunnelbanan kommer, vi enas i en sång

Ken Ring – Underjorden

Hjulstas historia

Många människor har passerat Hjulsta genom historien. Arkeologiska utgrävningar visar att människor bott här ända sedan järnåldern. Under vikingatiden och medeltiden var det ett välbefolkat område.

De äldsta gravarna man har hittat är från några hundra år efter vår tideräknings början. Man har även hittat Järvafältets enda kammargrav i Hjulsta. I den låg en man och en kvinna begravda tillsammans med flera föremål. Kvinnan hade bland annat ett halsband av bärnsten och mannen en börs med arabiska mynt. Detta tyder på att de var rika och mäktiga när de levde.

För att komma till Hjulsta fick man antingen färdas längs landsvägarna eller via vattnet. Vattenvägen bestod av en långsmal vik av Mälaren, som de boende använde redan för mer än tusen år sedan. Landhöjningen har ändrat landskapet sedan dess. Viken har idag blivit en å – Spångaån.

Sedan tidig medeltid har Hjulsta varit ett bondesamhälle. Det fanns då två gårdar som kallades för Uppgården och Nedergården.

Hjulsta gård var en gammal by som låg i området på 1400-talet, när medeltiden nådde sitt slut. Det var en välmående by som hade flera stugor, men den revs i slutet av 1960-talet. Dagens Hjulsta har fått sitt namn efter denna by, som ursprungligen stavades ”i hiwlista”.

Hjulsta gård, 1957. Foto: Henrik Ahnlund

Under 1800- och 1900-talet fanns det tre bondgårdar i Hjulsta: Övergården, Mellangården och Nedergården. Den sista gården i Hjulsta slutade med jordbruk på 1960-talet.

1949 köpte Stockholms kommun Hjulsta och marken runt omkring för att bygga bostäder. De nya husen byggdes på 1960-talet. Hjulstas tunnelbanestation öppnade 1975.

Hall of Fame

Upptäck vilka kändisar som kommer från Hjulsta!

Munira Yussuf – konstnär
Foto: Ibn Rushd
Jan Fridegård – författare
Foto: Paul Sandberg
Till toppen