Alby

Alby

Om Alby


Antal invånare: 14 000
Avstånd från Stockholms city: 26 km
Kommun: Botkyrka kommun

Alby är en förort på den röda tunnelbanelinjen mot Norsborg. Den ligger mellan stationerna Fittja och Hallunda. Tunnelbanestationen är som en grön oas, med väggar fyllda av stora blommor, labyrinter, tecken och symboler.

Albys tunnelbanestation med konst av Olle Ängkvist Klyvare. Foto: Elisabeth Boogh.

Området består av hyresrätter, bostadsrätter och radhus. I det lilla centrumet hittar du bland annat caféer och restauranger, klädbutiker, frisör och en guldbutik. För den som vill läsa och studera finns ett bibliotek.

I Alby finns naturen runt hörnet med vatten, skog och åkermark. Orten ligger precis intill Albysjön med fina badplatser. Nära Albysjön reser sig den imponerande huvudbyggnaden på Alby gård. Gården är en herrgård och tidigare säteri som har anor från medeltiden. Den vackra gården och romantiska naturen lockar många besökare.

Alby gårds huvudbyggnad.

På promenadavstånd från centrum kommer du till Mälaren och den välkända Hågelbyparken. Alby har även sin egen park, Albyparken, där du kan tillbringa tiden till lek och spel. Gillar du sport finns en idrottsanläggning samt möjligheter till sportfiske.

Vintersportanläggningen och friluftsområdet Flottsbro ligger också i närheten. Det är mest känt för sin skidbacke, ett strandbad, en campingplats samt ett antal motionsspår och vandringsleder. En annan vandring för den som vill ha frisk luft är att följa Hälsans stig. På denna 4 kilometer långa led är varje kilometer markerad.

Flottsbro med Albysjön i bakgrunden.

Alby är rikt på kultur och nöjen. Ett spännande område är Subtopia, som är Botkyrka kommuns stora satsning på konst, kultur och socialt engagemang. Subtopia är ett slags kreativt kluster med allt från grafiska formgivare och konstverksamhet till cirkushallar och filmutbildning. Här har bland annat Cirkus Cirkör sin verksamhet.

”Loftet” i Suptopia. Foto: venuu.se

I norra Botkyrka, och däribland Alby, finns tre kulturspår som via skyltar berättar om spännande kulturmiljöer. Till kulturspåren hör även ljudfiler med personliga berättelser från människorna som bor och verkar på platserna.

Albys historia

Albys historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. På stenåldern var både Alby och grannorten Fittja ett skärgårdslandskap. Det tidiga Alby låg på ett berg och landskapet reste sig ur havet. På bergen i omgivningarna finns omkring 3000 år gamla gravrösen från bronsåldern.

Flera forntida boplatser och gravfält har grävts ut i området. Albykistan är en rekonstruktion av en hällkistegrav som daterats till ungefär år 1800 f.Kr. En hällkista är en gravtyp från yngre stenåldern som är mycket ovanlig i Mälarlandskapen. Det finns bara sju kända hällkistor i Stockholms län.

albykistan, hällkista
Albykistan. Foto: Holger Ellgaard.

Alby gård är ett av de mest utmärkande minnena från Albys kulturhistoria. De första skriftliga dokumenten för Alby gård går tillbaka till 1300-talet. Under stormaktstiden (1600-talets andra hälft) gjordes Alby gård om till ett säteri. År 1902 tillkom gula villan, även kallad Gulan, öster om huvudbyggnaden.

På 1600-talet var Botkyrka fullt av krigshjältar. De belönades ofta med mark och Alby säteri var en sådan gård. Ägaren till gården öppnade en krog där, men när Fittja krog byggdes en tid senare fick krogen läggas ner på grund av kundbrist.

1947 köpte Botkyrka kommun Alby gård då de planerade att bygga industri- och bostadsområden på marken. Idag bedrivs öppenvård i huvudbyggnaden medan det gamla ladugårdskomplexet är en del av Alby industriområde.

Det moderna Alby föddes 1964. Då konkretiserades tankarna på en omfattande bostadsbebyggelse i norra Botkyrka. Området byggdes på 1970-talet som en del av miljonprogrammet. Flera höghus uppfördes på Albyåsen och ett mindre antal lägre hus byggdes på mark som tillhört Alby gård. 1970 kunde de första hyresgästerna flytta in. Tunnelbanestationen invigdes 1975.

Flygfoto över Alby och Fittja, 1970. Foto: Erik Claesson.

På 1990-talet renoverades Alby centrum och man byggde ett nytt torg och fler lokaler för företag.

Hall of Fame

Upptäck vilka kändisar som kommer från Alby!

Rostem Akman – MMA-fighter. Foto: Jonathan Broberg.
Mikael Reijer – Inspirationsföreläsare
Emma Dominguez Martinez – Konstnär. Foto: Maryam Dinar.
Rasmus Lindkvist – Fotbollsspelare. Foto: svenskfotboll.se
Dogge Doggelito – Rappare. Foto: Privat.
Thanos Fotas – Komiker. Foto: starflow.com
Till toppen